Kauba tagastus

Tagastamisõigus 14 päeva jooksul alates kättesaamisest (kui on järgitud kõiki tagastamisega seonduvaid tingimusi):

  • Annate tagastamissoovist teada info@buenokids.ee. Avaldus peab sisaldama järgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse/arve number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Lisaks soovitame märkida ära ka põhjuse, miks soovite tellimust tagastada.
  • Raha tagastatakse 1 nädala jooksul peale tagastatava kaupa kätte saamist.
  • Kaup peab olema tagastatud 30 päeva jooksul taganemiseavalduse tegemisest.
  • Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud, peab olema originaalpakendis, siltidega ja kahjustamata.
  • Tagastamise kulud kuni 10€ ulatuses klient kannab välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule (vale või defektne toode).
  • Kui pärast kauba tagastamist müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates tagastatud kauba saabumisest. Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on ostja poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.
  • Tagastamisele ei kuulu sukatooted ja pesu, kui originaalpakend on avatud ja tooteid proovitud.

Buenokids Lasteriided

Bueno Kids OÜ
Tel: +372-5666-32-82
info@buenokids.ee